Положення про організацію дистанційного навчання

ДОГОВІР про безоплатне користування гуртожитком

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2024

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2023

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2022

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Ліцезований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у коледжі

Мова освітнього процесу

Освітня програма профільної середньої освіти

Положення про забезпечення академічної доброчесності

Положення про відрахування

Положення про навчальну частину

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про правила призначення і виплати стипендії

Положення про предметно-циклову комісію

Положення про систему контролю

Положення про студентське самоврядування

Положення про куратора академічної групи

Сертифікат про акредитацію

СТАТУТ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Умови доступності коледжу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила внутрішнього розпорядку

Моніторинг якості освіти

Кадровий склад

Структура

План-графік проведення внутрішнього контролю

Положення про анкетування для моніторингу якості освітнього процесу

Положення про стипендіальну комісію

Положення про навчально-виховну комісію