Комунальний заклад «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б. М. Лятошинського» Харківської обласної ради (Харківське музичне училище ім. Б. М. Лятошинського) є одним з найстаріших навчальних закладів України. За рекомендацією А. Рубінштейна у 1871 році блискучий музикант і талановитий організатор І. І. Слатін заснував Харківське відділення Імператорського російського музичного товариства та музичні класи при ньому, на базі яких 8 вересня 1883 року було відкрито Харківське музичне училище.

 

З моменту відкриття училище стає одним з провідних навчальних закладів України, де формувалися підвалини національної музичної освіти і культури. Саме музичне училище наприкінці ХІХ — початку ХХ сторіччя стало не тільки осередком підготовки професійних музикантів, але й центром концертного життя міста. Виконавський рівень учнівських та викладацьких виступів вражав своїм високим професіоналізмом, блискучим віртуозним та художнім виконанням музичних творів світової класики. На запрошення І. І. Слатіна з концертами виступали відомі музиканти: О. Зілоті, М. Метнер, О. Скрябін, А. Рубінштейн, М. Рубінштейн, П. Чайковський, С. Танєєв, А. Аренський, С. Рахманінов, О. Глазунов, М. Лисенко та ін.

 

За роки існування мистецького навчального закладу неодноразово змінювалися його назви, але незмінним лишався його високий професійний рівень. З 1943 року навчальний заклад остаточно ствердився, як музичне училище, у 1968 році йому було присвоєно імʼя славетного українського митця Б. М. Лятошинського. 28 травня 2020 року училище було перейменовано у Комунальний заклад Харківської обласної ради «Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського». За 138 років навчальний заклад випустив понад 10000 фахівців; чимало з них стали окрасою української та світової культури. Гордість навчального закладу — його вихованці, серед яких: П. Луценко, С. Борткевич, І. Дунаєвський, Б. Міхєєв, П. Голубєв, З. Загранічний, В. Губаренко, В. Бібік, А. Мілка, Є. Мірошниченко, Ю. Богатіков, Н. Ткаченко, Ф. Каравай, З. Юферова, І. Журіна, П. Калашник, І. Гайденко, О. Грінберг, Г. Абаджян, В. Куценко, В. Третяк, Л. Сагалов, О. Оголівець, А. Калабухін, А. Резілова, В. Топілін, О. Назаренко, В. Доценко та багато ін.

 

В різні періоди заклад очолювали директори: Л. І. Фанненштіль, С. С. Богатирьов, А. Я. Альтшуллер, Т. Я. Веске, Н. С. Радченко, Г. К. Остапенко, Г. С. Семененко, В. Т. Резнік, Л. В. Потьомкіна, Ю. Л. Щербінін, Б. О. Міхєєв, М. П. Маломуж. З 1997 року посаду директора навчального закладу обіймає ініціативний керівник і організатор, талановитий педагог і музикант О. О. Єфременко.

 

Сьогодні в музичному фаховому коледжі навчається понад 300 студентів з 8 спеціалізацій: фортепіано, теорія музики, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, хорове диригування, спів, музичне мистецтво естради. Студенти коледжу є постійними учасниками різних заходів на багатьох концертних сценах міста, активно приймають участь і відзначаються лауреатськими званнями та нагородами на міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних конкурсах, приносячи славу своїй Alma mater.

 

У навчальному закладі працює 145 викладачів, більша частина з яких — вихованці коледжу, серед них — лауреати державних та обласних премій, члени спілки композиторів, кандидати мистецтвознавства, заслужені діячі мистецтв України, лауреати міжнародних, всеукраїнських фестивалів та конкурсів, відмінники освіти України.

 

Потужний науково-методичний і творчий потенціал Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б. М. Лятошинського» Харківської обласної ради сприяє здійсненню профорієнтаційної і просвітницької діяльності на Слобожанщині. Сьогодення нашого навчального закладу — це синтез кращих традицій професійної освіти минулого та сучасних тенденцій музичного мистецтва.

 

Хронограф історії Харківського музичного фахового коледжу імені Б. М. Лятошинського

 

1871 рік — Музичні класи Харківського відділення Імператорського російського музичного товариства.

1883 рік — Харківське музичне училище.

1917 рік — Харківська консерваторія (з двома відділеннями — старшим і молодшим, що відповідає технікуму).

1920 рік — Музична академія (з центральною музичною школою ІІ ступеня).

1921 рік — Музична академія. Центральна музична школа ІІ ступеню реформована в Основний відділ (майбутній технікум).

15 липня 1921 року — Музичний інститут та Музичний технікум з музичними класами.

20 вересня 1923 року — Музичний інститут з двома складовими факультетами: педагогічний — інститут; виконавський — технікум.

9 жовтня 1924 рік — Муздрамінститут. Вищі музично-педагогічні курси реорганізовані в музичний технікум.

1925-1926 роки — Муздрамінститут. Вищі музично-драматичні курси (період формування музтехнікуму).

1926-1928 роки — Муздрамінститут. Музичний технікум та вищі музично-драматичні курси.

1928 рік — злиття Муздрамінституту і музичного технікуму.

1928-1930 роки — Муздрамінститут. Музкурси. Музпрофшкола.

1930-1934 роки — Музично-театральний інститут. Музично-театральний технікум.

1934-1935 роки — Муздрамтехнікум з правами інституту.

1936 рік — Харківська консерваторія і музичний технікум (училище) при ній.

1941-1943 роки — Учбовий комбінат (консерваторія, училище, школа-десятирічка).

1944 рік — відокремлення училища від консерваторії.

19 вересня 1968 року — Музичному училищу присвоєно ім’я Б.М.Лятошинського.

28 травня 2020 року — Комунальний заклад «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б. М. Лятошинського» Харківської обласної ради.