Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
М У З И Ч Н И Й Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
1883
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
ХАРКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
імені Б. М. Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42 місто Харків, Гімназійна набережна, 1А

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського


Х А Р К І В С Ь К И Й
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Перейти до контакту

ПЦК «ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ДИСЦИПЛІНИ»

Сторінки біографії навчального закладу як і загальноосвітнього відділу відкриваються з 1883 року. Саме тоді в «Личном составъ предодавателей» називались викладачі «научных» предметів: «П.Г.Ріттер – італійська мова, він же лектор і професор Харківського університету; протоієрей А.Ф.Балановський, протоієрей Л.І.Твердохлєбов – Закон Божий; І.О.Дибський – арифметика; С.М.Керницький – географія, російська мова, він же секретар ради викладачів; Г.І.Даннікова – загальна і російська історія, російська мова; О.В.Верховська – французька мова».

Через кілька років (1899) навчальний заклад працював з чітко визначеною «програмою викладення наукових предметів з освітнім прогімназійним курсом». Традиційно дисципліни поділялися на художні та наукові.

У 20-ті роки минулого сторіччя активізації культурно-мистецького життя сприяли видатні особистості, одна з них – Ісаак Самуїлович Туркельтауб, професор, автор численних книжок, перекладач, член правління кількох громадських організацій і спілок літературно-художнього характеру, з 1918 року – голова Московської ради депутатів трудової інтелігенції. Саме він читав лекції з естетики в навчальному закладі.

1937-1938 навчальний рік – Музичне училище при Харківській державній консерваторії підпорядковане Українському управлінню в справах мистецтв. На вступних іспитах вимагалося «знання української мови, російської мови та літератури, політграмоти і математики в обсязі семирічки». Особи, що закінчували семирічку з основних дисциплін на «відмінно», а з інших – на «добре», від іспитів увільнялися.

У 50-60-ті роки циклову комісію представляли Г.Ю.Римерова (російська мова і література), П.Ф.Россоха (суспільні дисципліни), О.Є.Калашникова (математика, фізика), Р.Б.Швидкая (німецька мова). Наступна зміна викладачів – це Т.А.Крамник, Є.Д.Кац, І.Я.Локшин, В.М.Саєнко, В.М.Жилюк.

Багато років циклову комісію очолював Б.І.Андрієвський, людина високої артистичної культури, неперевершений лектор, чиї музично-літературні композиції збирали шанувальників його таланту в Бекетовському Будинку вчених, що на вулиці Жон Мироносиць. Його подвижницька праця лектора невід’ємна від громадсько-культурного життя Харківщини 70-х – початку 80-х років тепер уже минулого століття.

На часі – нові інноваційні тенденції освіти. Але й позитивний освітньо-виховний потенціал викладацької діяльності предметно-циклової комісії досить відчутний. Основна місія кожного викладача – створення сприятливого інформаційно-культурного простору, тієї духовної аури, що є невід’ємною від формування музичної культури. Модернізація освіти, створення ефективних передумов для реалізації творчих здібностей музикантів як основи динамічного розвитку суспільства – у планах кожного викладача. Нині відділ очолює Т.В.Дубик, чия діяльність позначена професіоналізмом, методичною компетентністю, відповідальністю перед студентами і колегами.

Духовний потенціал творчої молоді має формуватися на вивченні кращих традицій нашого народу. Цим принципом і керуються викладачі відділу О.І.Борщова, Л.М.Івко, Т.П.Шинкаренко, А.Г.Шевчук, Л.І.Заночкіна, С.В.Казанкова.

Цікавими і змістовними є поза аудиторні заходи, зокрема екскурсії по місцям героїчного минулого та літературно-меморіальними маршрутами Харківщини та України, які організовують та проводять викладачі Л.М.Івко та О.І.Борщова.

Стало традицією проведення конференцій, присвячених визначним датам в історії нашої держави; всеукраїнських конкурсів з української мови та літератури імені П.Яцика та Т.Шевченка; вечорниць, які організовують викладачі Л.І.Заночкіна, Л.М.Івко; уроків-концертів, пов’язаних із творчістю світових класиків літератури та поезії, які презентує викладач С.В.Казанкова; цікаві математичні турніри, що проводить Т.П.Шинкаренко; конкурси, брейн-ринги з іноземної мови, які розробляють та проводять викладачі Л.Є.Овсяннікова та А.П.Шевчук.

Відчутна також і турбота викладачів О.П.Рискіної та Л.А.Комаріної про фізичне загартування мистецької молоді. В коледжі культивуються такі види спорту, як настільний теніс, футбол, шахи і шашки, легка атлетика, плавання, туризм.

Мистецька особистість формується поступово, а її паростки окреслюються і набувають рельєфності саме на універсальному відділі, назва якому – загальноосвітній.


СКЛАД КОМІСІЇ
Дубик Тетяна Володимирівна – голова ПЦК, викладач історії та філософії
Борщова Олена Іванівна – викладач психології та педагогіки
Заночкіна Любов Іванівна – викладач української мови та літератури
Івко Любов Миколаївна – викладач української мови та літератури
Казанкова Світлана Василівна – викладач світової літератури
Комаріна Людмила Андріївна – викладач фізичного виховання
Мещерякова Ірина Володимирівна – викладач історії
Овсяннікова Лариса Євгенівна – викладач іноземної мови
Рискіна Олена Петрівна – викладач фізичного виховання
Фомін Володимир Іванович – викладач безпеки життєдіяльності та охорони праці
Шевчук Аліна Геннадіївна – викладач іноземної мови
Шинкаренко Тетяна Павлівна – викладач математики та інформатики
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту