ПЦК «Загальноосвітні дисципліни» - Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського

Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Перейти до контакту
ПЦК «ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ДИСЦИПЛІНИ»

Сторінки біографії навчального закладу як і загальноосвітнього відділу відкриваються з 1883 року. Саме тоді в «Личном составъ предодавателей» називались викладачі «научных» предметів: «П.Г.Ріттер – італійська мова, він же лектор і професор Харківського університету; протоієрей А.Ф.Балановський, протоієрей Л.І.Твердохлєбов – Закон Божий; І.О.Дибський – арифметика; С.М.Керницький – географія, російська мова, він же секретар ради викладачів; Г.І.Даннікова – загальна і російська історія, російська мова; О.В.Верховська – французька мова».

Через кілька років (1899) навчальний заклад працював з чітко визначеною «програмою викладення наукових предметів з освітнім прогімназійним курсом». Традиційно дисципліни поділялися на художні та наукові.

У 20-ті роки минулого сторіччя активізації культурно-мистецького життя сприяли видатні особистості, одна з них – Ісаак Самуїлович Туркельтауб, професор, автор численних книжок, перекладач, член правління кількох громадських організацій і спілок літературно-художнього характеру, з 1918 року – голова Московської ради депутатів трудової інтелігенції. Саме він читав лекції з естетики в Харківському музичному училищі.

1937–1938 навчальний рік – Музичне училище при Харківській державній консерваторії підпорядковане Українському управлінню в справах мистецтв. На вступних іспитах вимагалося «знання української мови, російської мови та літератури, політграмоти і математики в обсязі семирічки». Особи, що закінчували семирічку з основних дисциплін на «відмінно», а з інших – на «добре», від іспитів увільнялися.

У 50-60-ті роки циклову комісію представляли Г.Ю.Римерова (російська мова і література), П.Ф.Россоха (суспільні дисципліни), О.Є.Калашникова (математика, фізика), Р.Б.Швидкая (німецька мова). Наступна зміна викладачів – це Т.А.Крамник, Є.Д.Кац, І.Я.Локшин, В.М.Саєнко, В.М.Жилюк.

Багато років циклову комісію очолював Б.І.Андрієвський, людина високої артистичної культури, неперевершений лектор, чиї музично-літературні композиції збирали шанувальників його таланту в Бекетовському Будинку вчених, що на вулиці Жон Мироносиць. Його подвижницька праця лектора невід’ємна від громадсько-культурного життя Харківщини 70-х – початку 80-х років тепер уже минулого століття.

На часі – нові інноваційні тенденції освіти. Але й позитивний освітньо-виховний потенціал викладацької діяльності предметної комісії досить відчутний. Основна місія кожного викладача – створення сприятливого інформаційно-культурного простору, тієї духовної аури, що є невід’ємною від формування музичної культури. Модернізація освіти, створення ефективних передумов для реалізації творчих здібностей музикантів як основи динамічного розвитку суспільства – у планах кожного викладача. Нині відділ очолює Т.В.Дубик, чия діяльність позначена професіоналізмом, методичною компетентністю, відповідальністю перед студентами і колегами.

Духовний потенціал творчої молоді має формуватися на вивченні кращих традицій нашого народу. Цим принципом і керуються викладачі відділу О.І.Борщова, Л.М.Івко, Т.П.Шинкаренко, А.Г.Шевчук, Л.І.Заночкіна, С.В.Казанкова.

Цікавими і змістовними є поза аудиторні заходи, зокрема екскурсії по місцям героїчного минулого та літературно-меморіальними маршрутами Харківщини та України, які організовують та проводять викладачі Л.М.Івко та О.І.Борщова.

Стало традицією проведення конференцій, присвячених визначним датам в історії нашої держави; всеукраїнських конкурсів з української мови та літератури ім. П.Яцика та Т.Шевченка; вечорниць, які організовують викладачі Л.І.Заночкіна, Л.М.Івко; уроків-концертів, пов’язаних із творчістю світових класиків літератури та поезії, які презентує викладач С.В.Казанкова; цікаві математичні турніри, що проводить Т.П.Шинкаренко; конкурси, брейн-ринги з іноземної мови, які розробляють та проводять викладачі та А.П.Шевчук.

Відчутна також і турбота викладачів О.П.Рискіної та Л.А.Комаріної про фізичне загартування мистецької молоді. В училищі культивуються такі види спорту, як настільний теніс, футбол, шахи і шашки, легка атлетика, плавання, туризм.

Мистецька особистість формується поступово, а її паростки окреслюються і набувають рельєфності саме на універсальному відділі, назва якому – загальноосвітній.


СКЛАД КОМІСІЇ
Дубик Тетяна Володимирівна – голова ПЦК, викладач історії та філософії
Борщова Олена Іванівна – викладач психології та педагогіки
Заночкіна Любов Іванівна – викладач української мови та літератури
Івко Любов Миколаївна – викладач української мови та літератури
Казанкова Світлана Василівна – викладач світової літератури
Комаріна Людмила Андріївна – викладач фізичного виховання
Мещерякова Ірина Володимирівна – викладач історії
Овсяннікова Лариса Євгенівна – викладач іноземної мови
Рискіна Олена Петрівна – викладач фізичного виховання
Фомін Володимир Іванович – викладач безпеки життєдіяльності та охорони праці
Шевчук Аліна Геннадіївна – викладач іноземної мови
Шинкаренко Тетяна Павлівна – викладач математики та інформатики
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського

Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського

Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище
імені Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
© 2020 ХМУ імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту