ПЦК «Оркестрові духові та ударні інструменти» - Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського

Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Перейти до контакту
ПЦК «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

З перших років існування Харківського музичного училища на його базі були відкриті класи дерев’яних і мідних духових інструментів, а викладання гри на ударних інструментах було запроваджене десь у 20-ті роки XX сторіччя.

У дореволюційний період до складу педагогів відділу входили: А.А.Юр’ян – випускник Санкт-Петербурзької консерваторії, учень Ф.Гоміліуса (клас валторни) та М.Римського-Корсакова (клас композиції), один з фундаторів латиської професійної музики, викладав класи валторни, труби і тромбона; Ю.А.Юр’ян – вихованець Санкт-Петербурзької консерваторії (клас валторни); Г.А.Гек – здобув освіту в Магдебурзі (клас гобою), артист симфонічного оркестру оперного театру, викладав класи гобоя і кларнета; Ф.В.Кучера – вихованець Амстердамської консерваторії (клас фагота); В.Й.Катанський – трубач і теоретик, капельмейстер військового оркестру; Д.Й.Катанський – закінчив Харківське музичне училище (клас тромбона), артист симфонічного оркестру оперного театру, автор численних транскрипцій віолончельної та контрабасової літератури для тромбона.

Документальні свідчення про роботу відділу духових інструментів у період після 1917 року маємо від 1921-1922 навчального року, коли в списку професорів і викладачів значилися: М.М.Арабей – фаготист, випускник Харківського музичного училища, удосконалювався і викладав у Москві; О.О.Антонов – трубач, закінчив Санкт-Петербурзьку консерваторію, виступав солістом з симфонічними оркестрами; В.В.Бровкович – гобоїст, вихованець Санкт-Петербурзької консерваторії; В.О.Кокотов – валторніст, випускник Астраханського музичного училища, упорядкував школу і збірник етюдів для валторни; Т.Н.Кричевський – флейтист, закінчив Санкт-Петербурзьку консерваторію, виступав у концертах із симфонічним оркестром, склав збірник оркестрових соло для флейти; Г.К.Риков – кларнетист, після закінчення Харківського музичного училища і консерваторії працював саме в музичному училищі.

Вагомий внесок у розвиток виконавської культури Харкова зробили музиканти-духовики, що почали викладати в училищі по війні. Це І.І.Ганзбург, С.Г.Зуєв, А.Г.Родман, І.Є.Морштейн, О.Г.Шустер, Д.І.Кузнецов, Л.А.Романенко, А.Г.Підченко, Л.М.Джмурій. Вони виховали плеяду чудових виконавців на духових і ударних інструментах, які стали лауреатами міжнародних та національних конкурсів і окрасою провідних оркестрів багатьох філармоній і музичних театрів. Більшість із них уже самі стали викладачами, мають високі нагороди, звання та наукові ступені, виховують нову зміну талановитої молоді. Варто назвати фаготиста Г.А.Абаджяна – нині першого проректора ХНУМ ім. І.П.Котляревського, народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв України, професора, кандидата мистецтвознавства; гобоїста В.І.Лебедєва – професора кафедри ХДІМ ім. І.П.Котляревського; трубача В.Г.Гриника, який багато років працював солістом симфонічного оркестру ХАТОБу, потім очолив клас труби в Харківській музичній школі-десятирічці, виховав багато чудових музикантів; флейтиста Л.Г.Гриника, що багато років працював солістом симфонічного оркестру ХАТОБу, а потім солістом оркестру Харківської філармонії, нині – завідувач відділом у ХССМШ; валторніста М.І.Островського, який тривалий час працював концертмейстером групи валторн симфонічного оркестру Харківської філармонії, а зараз – інспектор симфонічного оркестру Харківської філармонії, викладав в училищі. Серед обдарованих вихованців відділу слід згадати Олександра та Сергія Новакових, Сергія Цоцоріна. Леоніда Виноградова, Олександра Гладких. Юрія Логвинова, Олексія Лафакі, Тараса Куценка, Сергія Михайлова та інших.

Понад тридцять років працює в училищі Володимир Миколайович Бобров, який і нині завідує відділом духових та ударних інструментів. З 1985 року він керівник духового оркестру. Цей колектив – гордість училища і міста, лауреат Всеукраїнського конкурсу (1998). Духовий відділ і оркестр, керовані В.М.Бобровим, за оцінкою атестаційної комісії Міністерства культури визнані одними з кращих в Україні.

Студенти провідних викладачів відділу різних років В.М.Боброва, Г.Г.Кравченка, Є.М.Боброва, А.М.Боброва, В.І.Пилюкова, М.І.Островського, І.І.Дзялика, К.І.Моторного щороку здобували високі лауреатські звання на престижних конкурсах і фестивалях. Тільки за останні роки лауреатами стали понад 50 випускників відділу.

Безумовно, перемоги на різних конкурсах, участь у концертах міського, обласного, республіканського і міжнародного рівня – це і заслуга чудових концертмейстерів Н.П.Гусєвої, М.Л.Трембовлєвої, Т.М.Лєсновської, О.В.Петрової, Я.В.Овчаренко.


СКЛАД КОМІСІЇ
Бобров Володимир Миколайович – голова ПЦК, відмінник освіти України, викладач з класу кларнет, художній керівник та диригент духового оркестру
Бехбудов Олександр Ілхамович – викладач з класу ударні інструменти
Гусєва Наталя Павлівна – концертмейстер
Кравченко Геннадій Георгійович – викладач з класу флейти та саксофону
Куценко Віталій Данилович – заслужений діяч мистецтв України, доцент, художній керівник та диригент симфонічного оркестру, викладач класу диригування
Лісновська Тетяна Марківна – концертмейстер
Мірошниченко Юрій Анатолійович – викладач з класу диригування
Овчаренко Яна Вікторівна – концертмейстер
Петрова Ольга Володимирівна – концертмейстер
Пілюков Віктор Іванович – викладач з класу труба
Харун Євген Олегович – концертмейстер
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського

Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського

Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище
імені Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
© 2020 ХМУ імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту