ПЦК «Музична література» - Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського

Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Перейти до контакту
ПЦК «МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА»

Історію музики як обов’язковий предмет «художніх» класів було внесено до навчальних планів ще в музичних класах (1871-1883). Викладання її було тісно пов’язане з виконавськими дисциплінами та спеціалізаціями. Тому до викладання теоретичних дисциплін запрошувалися музиканти-інструменталісти, які працювали паралельно в класах за фахом (Р.Геніка, Й.Ахрон, С.Дочевський, А.Юр’ян, Ф.Акименко).

У 20-30-ті роки минулого сторіччя обов’язковими на всіх спеціальностях були історія музики, історія мистецтва, музична енциклопедія. Викладання циклу історичних дисциплін здійснювалося переважно тими ж теоретиками і композиторами, які вели суто теоретичні предмети: А.І.Нудельман, Й.М.Шилінгер, С.С.Богатирьов.

Наприкінці 30-х – на початку 40-х років історію музики в училищі викладали видатні музикознавці Й.М.Миклашевський, Г.О.Тюменєва, Б.О.Любимов, Т.І.Каришева.

Серед випускників довоєнних років – відомі надалі композитори, музикознавці, фольклористи В.Барабашов, Д.Клебанов, О.Стеблянко.

На початку 40-х років в училищі відкривається теоретичний відділ, спрямований на підготовку викладачів музично-теоретичних дисциплін.

Перший набір було зроблено в 1944 році, а в 1945 році відділ був реорганізовано в теоретико-композиторський, один з перших в Україні. В різні часи клас композиції вели О.А.Жук, П.І.Андросюк, В.С.Губаренко, І.К.Ковач, О.С.Гринберг, О.А.Гугель, В.М.Птушкін, В.С.Мужчиль.

В повоєнні роки в училищі навчаються такі відомі музиканти, як В.Подгорний, В.Губаренко, З.Юферова, І.Золотовицька, Л.Жигачова, П.Калашник, О.Лисяна, А.Мілка.

В 50-70 роки розгортається педагогічна діяльність Б.А.Раскіної, Г.О.Бортновської, З.М.Подгорної. З 1950 року теоретичний відділ очолювала Е.С.Польська, яка викладала весь цикл музично-історичних дисциплін.

В 60-70 роки стали до роботи Н.М.Шумакова, Л.С.Євдокимова, С.С.Немировська, Т.В.Рябцева. З 1981 року відокремлюється ПЦК «Музична література». Першою її головою було призначено Л.І.Шуаєву. Її замінює на цій посаді заслужений діяч мистецтв України, автор численних публікацій, талановитий педагог В.Ф.Кравець (керувала ПЦК з 1983 по 2007 роки); пізніше, з 2007 року – кандидат мистецтвознавства Г.Г.Газдюк, з 2010 року – М.Б.Лупандіна.

У 80-90 роки педагогічний склад ПЦК поповнюють молоді фахівці, більшість яких випускники училища: А.С.Зареченська, О.В.Машута, Т.Є.Колесник, Т.І.Роменська, Л.І.Котохін, В.В.Кірсанов, Г.Г.Газдюк, Г.І.Ганзбург; у 2000-ні роки – І.В.Грайворонська, Н.О.Ходакова.

Викладачі ПЦК беруть активну участь у пошуково-дослідницькій, краєзнавчій роботі, здійснюють розробку нових програм, проводять велику просвітницьку, лекторську роботу, виступають з доповідями на конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, мають численні публікації та друковані видання.

Випускники успішно продовжують освіту, займаються викладацькою, науковою діяльністю. Серед них – О.Верба (Олександрова), М.Скирта (Борисенко), Н.Крихтіна, П.Рудь, О.Шкет (Шубіна) та багато інших.


СКЛАД КОМІСІЇ
Лупандіна Марина Борисівна – голова ПЦК, викладач світової та української музичної літератури, лектор
Ганзбург Григорій Ізраїлевич – кандидат мистецтвознавства, викладач світової музичної літератури
Грайворонська Ірина Володимирівна – викладач світової музичної літератури та культурології
Зареченська Алла Сергіївна – викладач світової музичної літератури
Колесник Тетяна Євгеніївна – викладач світової музичної літератури та культурології
Котохін Леонід Іванович – викладач музичного фольклору
Машута Ольга Володимирівна – викладач світової та української музичної літератури, музичного фольклору
Ходакова Наталія Олександрівна – викладач музично-комп’ютерних технологій
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського

Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського

Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище
імені Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
© 2020 ХМУ імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту