ПЦК «Фортепіано» - Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського

Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Перейти до контакту
ПЦК «ФОРТЕПІАНО»

Відділ спеціального фортепіано існує від часів становлення професійної музичної освіти в Харкові. Ще в музичних класах (1871-1883) І.І.Слатін, сам блискучий піаніст і вдумливий педагог, заклав підвалини фортепіанного відділу майбутнього музичного училища. Вихованець Санкт-Петербурзької консерваторії по класу професора А.Дрейшока та Берлінської по класу Т.Куллака, І.І.Слатін запросив до складу викладачів навчального закладу багатьох відомих музикантів з провідних консерваторій Європи. Учень Ф.Ліста – Альберт Бенш, вихованець С.Монюшко і К.Таузіга – Андрій Шульц-Евлер, учень М.Рубінштейна і П.Чайковського – Ростислав Геніка.

Творчу естафету від викладачів перейняли їхні вихованці: спочатку в класі І.І.Слатіна, а потім у А.Бенша навчався Сергій Борткевич – славнозвісний композитор і піаніст, А.Шульц-Евлер виховав гордість національного мистецтва, фундатора української фортепіанної школи Павла Кіндратовича Луценка.

Велику роль в розвитку художнього смаку та культури харків’ян відіграли концерти М. та А.Рубінштейнів. На зразок «Історичних концертів» А.Рубінштейна здійснив низку своїх «Історичних концертів-лекцій» Р.Геніка, якого по праву називають одним з перших теоретиків фортепіанного мистецтва.

Справжньою окрасою викладацького складу фортепіанного класу училища став учень О.М.Скрябіна – Олександр Іоахимович Горовиць, чия унікальна особистість розкрилася у виконавській діяльності, у численних музичних рецензіях і в натхненній педагогічній роботі. Він грав у сольних концертах, а також часто виступав як ансамбліст з К.Горським, А.Борисяком, М.Букініком. На запрошення Олександра Іоахимовича в Харкові неодноразово виступав його геніальний племінник – Володимир Горовиць.

Згодом більшість викладачів музичного училища увійшла до професорського складу новоствореної у травні 1917 року Харківської консерваторії.

У 20-30-ті роки ХХ сторіччя в музичному технікумі викладали переважно провідні педагоги та професори муздрамінституту, серед яких насамперед, слід називати ім’я вихованця училища Павла Луценка, який став професором музтехнікуму та інституту, а з січня 1921 року по вересень 1922 року був ще й ректором інституту.

Людвиг Фанненштіль, видатний музикант, піаніст-віртуоз і чуйний педагог (він виховав майже 70 професійних піаністів), став після І.І.Слатіна ректором музичного технікуму. У ці ж роки до роботи на відділі були залучені такі талановиті музиканти, як Ф.О.Фанненштіль, Н.Б.Ландесман, А.М.Гольдінгер, Л.І.Фінкельштейн, С.М.Рабець, М.О.Славінська, О.І.Корещенко, Л.В.Кузьменко, В.Д.Петров, Л,Ф.Пактовський.

Високим професійним рівнем виконавської майстерності і художнім смаком відзначалися виступи творчої молоді на різноманітних професійних конкурсах. Серед перших лауреатів учень П.К.Луценка – Л.Г.Сагалов, який здобув премії на Всеукраїнському конкурсі (1931) та ІІ Міжнародному конкурсі піаністів ім. Ф.Шопена (1932).

Велика просвітницька діяльність викладачів та студентів фортепіанного відділу пов’язана з початком роботи харківського радіо. Їх виступи з різноманітними програмами складалися як з класичного, так і з сучасного репертуару (1927-1928рр.). Ведучим цих радіоконцертів був викладач відділу Л.Ф.Пактовський.

У повоєнні роки на фортепіанному відділі працювали такі досвідчені викладачі, як доцент А.М.Гольдінгер (завідувач відділом з 1946 року), Н.С.Радченко (завідувач учбової частини), М.Г.Зарахович, А.П.Лаврова. Поруч з ними продовжували працювати професори консерваторії А.А.Лунц, Н.Б.Ландесман, доценти Б.О.Скловський, М.С.Хазановський; деякий час викладала і Р.С.Горовиць (1949-1950).

Така співдружність училища і консерваторії у період 1936-1945 років спочатку була обумовлена спільним керівництвом, єдиним бюджетом і місцем розташування на вулиці Свердлова, 30. А надалі, після відокремлення училища від консерваторії, вона набула характеру творчого спілкування (тривалий час консультантом фортепіанного відділу була заслужений діяч мистецтв України, професор Т.Б.Вєркіна).

50-60-ті роки минулого століття позначені активізацією діяльності фортепіанного відділу, прийом студентів на перший курс поступово зріс до 45 осіб. В 1950-1966 роки фортепіанний відділ очолював Я.О.Фейгін, який виховав понад 75 студентів, що стали провідними викладачами, концертмейстерами, музикознавцями. Активно працювали також музиканти з багаторічним досвідом: М.В.Ітігіна, М.О.Хлєбніков, М.Г.Пільстрем, І.Л.Крючик, композитор і піаніст М.С.Сільванський. В ці роки на відділі працювала учениця П.К.Луценка – Н.С.Радченко, яка виховала чимало талановитих музикантів (серед них Т.Строкотова – нині проректор Київської Національної музичної академії).

З 1961 року на відділі викладала Л.М.Попова (1966-1986 роки з невеликою перервою вона очолювала відділ). Випускниця Петербурзької консерваторії по класу професора В.Х.Розумовської, вона за роки роботи в училищі виховала понад 100 піаністів (серед них лауреати національних конкурсів С.Полусмяк (зараз живе і працює в США), І. Приходько – кандидат мистецтвознавства, професор Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки).

В училищі працюють учениці Л.М.Попової – провідні викладачі Т.В.Новічкова, Г.Д.Самсонік, Н.М.Смірнова, які своєю творчістю збагачують традиції фортепіанної школи свого вчителя. У Харківському педагогічному університеті викладає професор О.О.Кузнєцова. Продовжує і розвиває педагогічні принципи Л.М.Попової викладач фортепіанного відділу і директор училища О.О.Єфременко.

Серед тих, хто очолював відділ у різні роки: Ф.О.Фаненштіль, А.М.Гольдінгер, Я.О.Фейгін, Л.М.Попова, Л.П.Шуріна, М.П.Дубіненко. Зараз фортепіанний відділ очолює викладач-методист, кандидат мистецтвознавства О.В.Чередниченко.

Колектив викладачів відділу здійснює плідну науково-методичну роботу, розробляє нові програми, посібники, провадить різноманітну просвітницьку й концертну діяльність.

Фортепіанний відділ живе новими планами й задумами, продовжуючи і розвиваючи традиції української та європейської виконавської школи. Щорічно вихованці фортепіанного відділу здобувають численні нагороди на престижних національних конкурсах і фестивалях, беруть участь у міжнародних майстер класах, виступають у концертах «Харківських асамблей».

Випускники відділу працюють зараз в усіх куточках України, а також за її межами – у країнах Європи та Америки, в Ізраїлі, Австралії та ін.


СКЛАД КОМІСІЇ
Чередниченко Ольга Вікторівна – голова ПЦК, кандидат мистецтвознавства, викладач з класу фортепіано
Агішева Ксенія Закірівна – викладач з класу фортепіано
Батюк Олександр Васильович – викладач з класу фортепіано
Данилов Віталій Валентинович – викладач з класу фортепіано
Єфременко Олена Олексіївна – викладач з класу фортепіано
Кузенкова Валентина Петрівна – викладач з класу фортепіано
Левандовський Михайло Юрійович – викладач з класу фортепіано
Настенко Алла Михайлівна – викладач з класу фортепіано
Новічкова Тамара Василівна – заслужений працівник освіти України, викладач з класу фортепіано
Петренко Ірина Анатоліївна – викладач з класу фортепіано
Самсонік Ганна Дмитрівна – викладач з класу фортепіано
Сидорова Тетяна Петрівна – викладач з класу фортепіано
Спірідонова Ірина Андріївна – викладач з класу фортепіано
Фрід Світлана Геннадіївна – викладач з класу фортепіано
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського

Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського

Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище
імені Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
© 2020 ХМУ імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту